Skruvarna vid resecentrum

I Uppsalas östra delar vid Resecentrum har det tidigare funnits småindustri. Idag byggs här nya bostäder och butiker. För att gestalta denna plats gjorde jag skruvar i gjutjärn som både minner om svunna tider och visar på att något nytt kommer underifrån. Skruvarna är gjutna på Alunda Järngjuteri.

Sköldpaddor och vattendjur på Flogsta förskola

Där Flogsta förskola ligger idag har tidigare varit havsbotten därav temat vattendjur. Sköldpaddorna är tillverkade i en svensk lera från Fyledalen i Skåne, enda stället i Sverige stengodslera finns, där den bildades för 200 miljoner år sedan. Varje avdelning på Flogsta förskola har en tavla med kakelreliefer på tema vattendjur; groda, sjöhäst, salamander, sköldpadda och […]

Tegelreliefer ”Jord ” på Slavsta förskola

Tegelreliefer ”Jord” placerade på Slavsta förskola i Uppsala. På platsen fanns tidigare koloniträdgårdar och odlingar, därav namnet. Till verket hör också kakeltavlor placerade inomhus på tema växtlighet. På Slavsta förskola i Uppsala finns i korridoren mellan avdelningarna fem stycken relieftavlor gjorda i stengods på tema växtlighet med svensk flora och fauna som grund. Det är […]