Tegelreliefer ”Jord ”


Slavsta förskola, Uppsala.

Tegelreliefer ”Jord” placerade på Slavsta förskola i Uppsala. På platsen fanns tidigare koloniträdgårdar och odlingar, därav namnet. Till verket hör också kakeltavlor placerade inomhus på tema växtlighet.

På Slavsta förskola i Uppsala finns i korridoren mellan avdelningarna fem stycken relieftavlor gjorda i stengods på tema växtlighet med svensk flora och fauna som grund. Det är Blommor, Löv, Träd, Frön och Frukter och små djur som kilar emellan dem.