Rakubrända kakel.


Östhammars kommunhus.

Fyra pelare klädda med rakubrända kakel i Östhammars kommunhusentré. Titeln ”In i skogen ut till havet” anspelar på kommunens naturtillgångar. När man går in möts man av gröna kakel, när man går ut av blåa. Varje pelare är klädd med 160 rakubrända kakel.