Skruvarna.


Uppsala resecentrum, Uppsala.

I Uppsalas östra delar vid Resecentrum har det tidigare funnits småindustri. Idag byggs här nya bostäder och butiker. För att gestalta denna plats gjorde jag skruvar i gjutjärn som både minner om svunna tider och visar på att något nytt kommer underifrån.

Skruvarna är gjutna på Alunda Järngjuteri.