Taktila väggskulpturer.


Östhammars socialkontor.

På socialförvaltningens kontor i Östhammar finns dessa taktila väggskulpturer i stengods. Det är totalt tolv stycken som bygger på tre grundformer med olika ytor och färg. Tanken är att de ska vara icke föreställande och ändå ge olika fria associationer.