Shelter.


Galleri 1, Uppsala.

Shelter betyder skyddsrum, härbärge. Ett stilla rum vid behov av avskildhet och enkelhet, konfessionslöst.

Samtliga föremål är tillverkade i tegellera från Bältarbo tegelbruk och en stor del av dem brända i en reducerande atmosfär för mer varierande ytor.