Shelter betyder skyddsrum eller härbärge på engelska och är namnet på utställningen helt skapad av föremål i tegellera.

Rummet är tänkt för ro och eftertanke, ett slags andligt vilorum där man kan gå in för att tända ett ljus eller bara sätta sej ner för att fundera.

Avskalade och enkla former utan tillhörighet till någon särskild religion för att möta ett behov av enkelhet och avskildhet från världen utanför.