Byggstenar.

Hexagoner i Stengods - Utställningen Byggstenar på Kaleido Konsthantverk

Kaleido galleri, Uppsala.

Med hexagonen som utgångspunkt gjorde jag svartbrända och rakubrända reliefkakel, väggelement i stengods, markplattor i betong, en bänk med rakukakel och skålar i stengods som tillsammans kunde byggas ihop till hexagoner.

Hexagoner i Stengods - Utställningen Byggstenar på Kaleido Konsthantverk