Fyra element.

Fyra element.

Konsthallen Tyresö.

Eld, luft, vatten och jord tolkade och visualiserade i lergodsreliefer, stengodsskulpturer samt rakubrända reliefkakel och skulpturer.

Rakubrända skalbaggar
Rakubrända skalbaggar
Rakubrända snäckor
Rakubrända snäckor

Rakubrända reliefkakel

Eld, luft, vatten och jord tolkade och visualiserade i lergodsreliefer, stengodsskulpturer samt rakubrända reliefkakel och skulpturer.

Pelare luft och eld rakubrända kakel
Pelare luft och eld rakubrända kakel
Vatten, glaserat lergods
Vatten, glaserat lergods