Ingrid Atterbergs tegelkonst för den gamla Tiundaskolan har delvis bevarats En del av matsalsväggen byggts upp liksom en av ”rosorna”, rundlar byggda av tegelstenar från S:t Eriks lervaufabriks skorstenar , som har fått ny placering i entrén. Förutom den platsspecfika konsten har en helt ny konstkollektion tagits fram för skolan.

Del av vägg i de tidigare Tiundaskolans matsal. Konstnär: Ingrid Atterberg. Rekonstruktion av klinker: Katarina Persson.