Rekonstruktion av Ingrid Atterbergs klinker.


Tiundaskolan, Uppsala

Ingrid Atterbergs tegelkonst för den gamla Tiundaskolan har delvis bevarats En del av matsalsväggen byggts upp liksom en av ”rosorna”, rundlar byggda av tegelstenar från S:t Eriks lervaufabriks skorstenar , som har fått ny placering i entrén. Förutom den platsspecfika konsten har en helt ny konstkollektion tagits fram för skolan.

Del av vägg i de tidigare Tiundaskolans matsal.

Konstnär: Ingrid Atterberg.

Rekonstruktion av klinker: Katarina Persson.