Rekonstruktion av Ingrid Atterbergs klinker på Tiundaskolan

Ingrid Atterbergs tegelkonst för den gamla Tiundaskolan har delvis bevarats En del av matsalsväggen byggts upp liksom en av ”rosorna”, rundlar byggda av tegelstenar från S:t Eriks lervaufabriks skorstenar , som har fått ny placering i entrén. Förutom den platsspecfika konsten har en helt ny konstkollektion tagits fram för skolan.

Del av vägg i de tidigare Tiundaskolans matsal. Konstnär: Ingrid Atterberg. Rekonstruktion av klinker: Katarina Persson.

Skruvarna vid resecentrum

I Uppsalas östra delar vid Resecentrum har det tidigare funnits småindustri. Idag byggs här nya bostäder och butiker. För att gestalta denna plats gjorde jag skruvar i gjutjärn som både minner om svunna tider och visar på att något nytt kommer underifrån.

Skruvarna är gjutna på Alunda Järngjuteri.

Sköldpaddor och vattendjur på Flogsta förskola

Där Flogsta förskola ligger idag har tidigare varit havsbotten därav temat vattendjur. Sköldpaddorna är tillverkade i en svensk lera från Fyledalen i Skåne, enda stället i Sverige stengodslera finns, där den bildades för 200 miljoner år sedan.

Varje avdelning på Flogsta förskola har en tavla med kakelreliefer på tema vattendjur; groda, sjöhäst, salamander, sköldpadda och fisk. Peronalen valde att byta tidigare namn på avdelningarna mot dessa. Interaktiva ägg och sköldpaddor hör till konstverket

Tegelreliefer ”Jord ” på Slavsta förskola

Tegelreliefer ”Jord” placerade på Slavsta förskola i Uppsala. På platsen fanns tidigare koloniträdgårdar och odlingar, därav namnet. Till verket hör också kakeltavlor placerade inomhus på tema växtlighet.

På Slavsta förskola i Uppsala finns i korridoren mellan avdelningarna fem stycken relieftavlor gjorda i stengods på tema växtlighet med svensk flora och fauna som grund. Det är Blommor, Löv, Träd, Frön och Frukter och små djur som kilar emellan dem.

Shelter på Galleri 1

Shelter betyder skyddsrum eller härbärge på engelska och är namnet på utställningen helt skapad av föremål i tegellera.

Rummet är tänkt för ro och eftertanke, ett slags andligt vilorum där man kan gå in för att tända ett ljus eller bara sätta sej ner för att fundera.

Avskalade och enkla former utan tillhörighet till någon särskild religion för att möta ett behov av enkelhet och avskildhet från världen utanför.