Vår flock och vårt hem.


Galleri 1, Uppsala.

Vår flock och vårt hem.

Med landskapet och porträttet som utgångspunkt har jag skulpterat djurporträtt i stengods, färgat textila landskap i shiboriteknik och gjort landskap i rakuteknik i drejade skålar.

Uggla

Katarina Persson

Apa
Katarina Persson

Biologisk mångfald behövs i naturen och vi måste arbeta aktivt för att bevara den. Det finns återhämtningskraft och vi kan vända utvecklingen om vi bestämmer oss för det.


Valross

Skulptur i stengods inspirerad av valrossen som är hotad av vårt varmare klimat. När havsisen smälter tvingas de upp på land där de är mer oskyddade.


Ankan


Sälen


Sjöhäst


Groda