Skånska gruvan.


2000-2001 renoverades Skånska gruvan vid Skansen för att bli ett nytt byggnadsvårdscenter.

I renoveringsuppdraget ingick att nytillverka formar och tegel efter gamla original för att komplettera där det saknades.