Grönt är skönt.

Marktegel av Katarina Persson - Kakelkonst

Röhsska museet, Göteborg.

Samlingsutställning på Röhsska museum för design och konsthantverk.

En temautställning om trädgård där jag visade formpressade marktegel gjorda av tegellera från Bältarbo tegelbruk.

Marktegel av Katarina Persson - Kakelkonst